kcecie sprubować nożu ? dobry jes, morze pod gardło wam sciongnonć

Osiągnięcia (5)