Cel właściwie osiągnął i jeszcze do tego przeżył.

Osiągnięcia (10)