Neoliberał, nacjonalista, identarysta, antykomunista, antyklerykał, eurosceptyk.

Osiągnięcia (6)