•  

  Właśnie TVN wyemitował materiał o tym co robi Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. Gdyby ktoś nie wiedział to jest ta bezczelna organizacja, która od prawie 13 lat pyta władze co robią, na co wydają nasze pieniądze i domaga się przestrzegania prawa do informacji. Ostatnio pytaliśmy o spotkanie Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego z Premierem Węgier, co zezłościło posłankę Pawłowicz aż do hejtu na Facebooku.

  W sądach byliśmy i wygraliśmy - z prezydentami, burmistrzami z całej Polski, wszystkimi partiami parlamentarnymi, prezesem TK itd. Wspieraliśmy działania w sprawie ujawnienia ekspertyz dot. OFE. Myślę, że nie przespaliśmy 8 lat.

  Działam z tym stowarzyszeniem od 3 lat. Teraz wielu internautów nas pyta różnymi kanałami. Znam fejsy i twittery, więc odpowiadam na komentarze, aby wyjaśniać. Pomyślałem, że ktoś może mieć na mirko jakieś pytania do mnie, bo wiem całkiem sporo o pracy i finansach Stowarzyszenia.

  W razie pytań - pozostaje do dyspozycji. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #informacjapubliczna #watchdog #ama #rejestrumow #tvn #faktytvn #polityka
  pokaż całość

  +: s...........2, MrNice +74 innych
 •  

  Wspierałem radnego w sprawie o dostęp do rejestru umów. Spółka jednocześnie wnosi do rady o pieniądze i odmawia radnym dostępu do informacji o swojej działalności. Stanęło na tym, że niemal wszystkie umowy są tajemnicą jakiegoś przedsiębiorcy - kontrahentów, czy nawet samej spółki. Jak w takiej sytuacji ocenić pracę spółki i decydować?

  Sąd jednak wskazał, że tak być nie może i tajemnicę trzeba udowodnić:

  W sprawie dotyczącej przedmiotowego wniosku mamy jednak do czynienia z domniemaniem braku wyłączenia jawności postanowień zawartych umów, gdyż po pierwsze zawierała je samorządowa osoba prawna, a po drugie wynikające z umów zobowiązania realizowane miały być przy zaangażowaniu środków publicznych. W takiej zaś sytuacji prawo do informacji uzasadnione jest niezbędną potrzebą transparentności życia publicznego ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie prawa. W konsekwencji, ograniczenie prawa do informacji mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdy rzetelnie przeprowadzone postępowanie dowodowe dostarczyło obiektywnego materiału uzasadniającego, że żądane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorcy, czy spółki zobowiązanej do udostępnienia informacji, czy jej kontrahentów.
  (…)
  Podkreślić należy, że tajemnica przedsiębiorstwa, będąca wyjątkiem od zasady jawności umów zawieranych przez jednostki gospodarujące środkami publicznymi, nie może być interpretowana w sposób rozszerzający, gdyż naruszałoby to przewidziane w art. 61 Konstytucji RP oraz u.d.i.p. prawo do informacji o działaniach władzy publicznej organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, które to prawo obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności samorządowych osób prawnych, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

  Oznacza to, że warunkiem koniecznym do uznania istnienia tajemnicy przedsiębiorcy jest wskazanie konkretnych, posiadających wartość gospodarczą należących do niego informacji, które mają korzystać z poufności. Na istnienie informacji spełniających warunki określone w powołanym przepisie Zakład Gospodarki Komunalnej nie powołała się.
  wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Gd 189/15.

  Do sprawy doprowadzić nie było tak bardzo łatwo. Spółka nie przekazywała skargi. Dostała grzywnę 100zł. Teraz wyrok, czyli 100zł. Jakby kosztów było mało to spółka wniosła - moim zdaniem - oczywiście bezzasadne zażalenie i będzie musiała ponieść kolejne koszta.

  #prawo #informacjapubliczna #rejestrumow
  pokaż całość

 •  

  Prezydent Bełchatowa opublikuje rejestr umów po mojej petycji. Każdy będzie mieć zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy na temat tego jak wydatkowane w Bełchatowie są jego pieniądze pobierane w podatkach - kto, ile, za co, kiedy.

  Staram się podejmować działania z urzędami centralnymi np. Ministerstwem Cyfryzacji, ale nie tylko... Na rzecz inicjatywy Publiczny Rejestr Umów działem też w Bełchatowie.

  We wrześniu 2015 roku poprosiłem Prezydent Bełchatowa o informacje gdzie zapisuje informacje o zawieranych umowach, jakie rejestry umów prowadzi. Celem mojego pytania było ustalenie jakie rejestry umów są prowadzone, aby wziąć ich kopie, zamiast obciążać urząd wertowaniem segregatorów i przygotowaniem zestawień na podstawie oryginalnych umów.

  Niestety, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Skierowałem zawiadomienie do prokuratury, podesłałem do lokalnej prasy, a już po kilku dniach dostałem odpowiedź (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)

  Na podstawie takiej odpowiedzi poprosiłem o rejestr umów. Już nie robiono trudności. Wygenerowany plik PDF dość szybko znalazł się w mojej skrzynce ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Uznałem, że tak tego skończyć nie można. W listopadzie 2015 roku zaproponowałem Prezydent, aby ten plik z rejestrem co dostałem e-mailem umieścić na stronie. Tak po prostu, dla każdego mirka. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

  Podkreśliłem m.in.:

  Umożliwienie realizacji prawa do informacji publicznej w tak istotnej sferze, jak informacja na temat finansów publicznych, stanowi wykonanie fundamentalnego postanowienia Konstytucji RP, tj. art. 4 Konstytucji, wedle którego władza zwierzchnia w RP należy do Narodu. Uniemożliwienie względnie utrudnianie dostępu do tego typu informacji obywatelom należy oceniać w kategoriach działać godzących w podstawy ustroju.

  Dziś dostałem odpowiedź. Moja argumentacja przekonała Prezydent. Rejestr umów zostanie opublikowany i będzie aktualizowany co kwartał.

  #rejestrumow #informacjapubliczna #prawo #obywatel
  pokaż całość

  +: daj_pan_spokoj, s...........2 +6 innych
  •  

   @adam-dobrawy: Ale chyba ze względów praktycznych lepiej jest poczekać na wyrok WSA? Wtedy czarno na białym jest wykazane, że urząd zawinił.

   No i tak swoją drogą, złożenie podejrzenia do prokuratury nie wiąże się z tym, że prokuratura będzie chciała przesłuchać?

  •  

   @andrzejcy: Względy praktyczne? Tutaj dostałem informacje po kilku dniach, więc trudno dostrzec. Mam też sprawy z art.23 udip, gdzie czekałem na WSA, ale niezbyt efektywne. Moim zdaniem nie ma znaczenia.

   Wiąże sie to z przesłuchaniem. W ramach pomocy prawnej w miejscu mojego zamieszkania. Miałem kilka takich. Policja chce tylko sporządzić dokumenty i pozbyć się sprawy. Nawet pytałem policjanta raz czy chce napisać protokół, czy chce zrozumieć sprawę. Wybrał to pierwsze. pokaż całość

   +: Rzuku
  • więcej komentarzy (3)

 •  

  7 stycznia 2015 roku Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska zdecydowała o opublikowaniu Publiczny Rejestr Umów przez Ministerstwo Cyfryzacji na stronach BIP. Tylko 52 dni od powołania Minister. #dobrazmiana

  Włączenie publikowania rejestru umów do działań systematycznych zmniejsza koszty działania administracji rządowej, usprawnia prace urzędników, którzy w takim razie nie muszą odpowiadać na składane coraz częściej przez obywateli wnioski, buduje zaufanie obywatela do państwa, co jest elementem konstytucyjnego postulatu demokratycznego państwa prawnego i może być rozpatrywane również w kategoriach tworzenia dobrych praktyk w administracji publicznej.

  Decyzję podjęto na skutek mojej petycji. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) 12 grudnia 2015 roku złożyłem do MC i MSWiA propozycje, aby zamieszczono w BIP rejestry umów), a już 7 stycznia 2016 roku rejestr był dostępny w BIP.

  Jestem przekonany, że nie pierwsza i ostatnia poprawa w sferze jawności Ministerstwa Cyfryzacji. Jednocześnie mam nadzieje, że już niedługo ta jawność zawędruje do pozostałych ministerstw.

  W petycji wymieniłem szereg orzeczeń sądowych dot. rejestrów umów, a które świadczą o naruszeniach podstawowych praw obywatelskich przez poprzedni Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (sprawy z moich skarg do sądu). Wierzę, że uniknięcie kolejnych wyroków na tle rejestrów umów jest możliwe, jeśli obecny Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przychyli się do tez adresowanych przeze mnie petycji. Niebawem zwrócę się do kolejnych ministerstw z propozycją publikacji takich rejestrów.

  Wcześniej na skutek mojej petycji taki rejestr opublikował Rzecznik Praw Obywatelskich.

  Tymczasem Prezydent RP Andrzej Duda broni swoich umów. Niby nie mamy prawa wiedzieć kto dostaje publiczne zlecenia, chociaż dla Minister nie był to problem. Prezydencie RP, chcemy poznać umowy! To nasze pieniądze..

  #rejestrumow #prawo #cyfryzacja #eadministracja #informacjapubliczna
  pokaż całość

  •  

   @galonim: Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało też na stronie HTML. Minister deklaruje, ze będzie chciała publikować faktury, umowy automatycznie. Sama określa, że obecna publikacja ma prymitywną postać. Ja osobiście będę napierać, aby dane wprowadzono do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), co pozwoli nam osiągnąć światowy poziom otwartości tych danych. Wspomoże mnie w tym pewnie to, że kilka samorządów już zadeklarowało się, że mogą opublikować swoje dane w CRIP. Jednak, aby samorządy mogły być obecne w CRIP musi być zmienione prawo. Szczęśliwie w Sejmie jest już stosowny projekt przygotowany przez MAiC. Zatem w najgorszym przypadku zmiana ustawy -> samorządy z rejestrami umów w CRIP -> ministerstwo z rejestrem umów. Myślę jednak, że będzie prościej. Kwestia czasu.

   Odnośnie rejestru zwrotów kosztów podróży posłów uważam, że dałoby się, chociaż wiem, że Kancelaria Sejmu tworzy trudności w tym obszarze. Jednak przykładowo Fundacja ePaństwo ostatnio wygrała przed NSA sprawę o udostępnienie:

   ewidencji przejazdów posłów służbowymi pojazdami, zawierającej takie dane jak imię i nazwisko posła, trasę przejazdu, godzinę początku i końca przejazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów
   Szczegóły na http://epf.org.pl/pl/2015/12/05/kancelaria-sejmu-przegrala-przed-nsa-w-sporze-z-fundacja-epanstwo/ .
   Napisz e-mail o dokumenty, które Cię interesują z Sejmu. Potem będziemy się zastanawiać jak ewentualnie przymusić, jeżeli informacja nie zostanie udostępniona dobrowolnie.

   @Akilles: Działam od kilku lat. Nie zawsze nawet orientuje się kto kieruje instytucją w danej chwili jak się spotykamy w sądzie. Potrzebuje pomocy. Pomógłbyś mi wysłać kilka pism?
   pokaż całość

   +: galonim
  •  

   @adam-dobrawy: wysłałem wniosek przez portal mojepaństwo.pl i czekam na odpowiedź.

  • więcej komentarzy (25)

 •  

  Zabiegam o to, aby Kancelaria Prezydenta RP udostępniła rejestr umów. Generalnie po kolei przekonuje kolejne urzędy do tego. Wierzę, że niedługo cała polska administracja będzie mieć rejestry umów na swoich stronach.

  Z Prezydentem raz już wygrałem sprawę sądową o taki rejestr. Korzystny dla mnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 844/15. Doprowadził jednak tylko do ruchu w sprawie - Kancelaria musiała zając się sprawą.

  Zajęli się sprawą… Odmówili rejestru, po polemice postanowili tylko odmówić fragmentów rejestrów - imion i nazwisk. Zatem obecny spór skupia się na tym czy wolno udostępnić informacje na temat tego komu kancelaria zleca usługi. Zdaniem Kancelarii prawo dostępu do tych danych osobowych, w postaci imion i nazwisk, podlega ograniczeniu ze względu na prawo do prywatności. Niby nie mamy prawa wiedzieć kto otrzymuje nasze pieniądze.

  W tej sytuacji nie pozostało mi wiele dróg. Dziś skierowałem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzje Prezydenta. Z własnej studenckiej kieszeni zmuszony zostałem też opłacić wpis od sprawy - 200zł. Cena demokracji.

  Rozczarowuje mnie, że Prezydent nie zapoznał się z orzecznictwem, nie popatrzył na standard który już się przyjął. A imiona i nazwiska zleceniobiorców czy ekspertów udostępnia już np. Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich ( http://bip.brpo.gov.pl/index.php?md=10718 ), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Tym bardziej dziwi postawa.

  Chodzi przecież o to, by każdy człowiek mógł uzyskać pełną wiedzę dotyczącą podmiotów, którym są przekazywane środki publiczne. Tylko takie rozwiązanie umożliwi mu dokonanie realnej oceny reprezentujących go osób. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej.

  Dostęp do tych informacji pozwala choćby zweryfikować czy dobór kontrahentów do zawarcia umowy był merytoryczny, a nie np. opierał się na kryteriach osobistych lub politycznych. Ma także znaczenie prewencyjne. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym.

  #jawnosc #informacjapubliczna #prawo #rejestrumow #prezydent #andrzejduda
  pokaż całość

  +: Hotstepper, s...........2 +48 innych
 •  

  Hej Mirki i Mirabelki,

  Mam dobre. wieści w sprawie publikowania rejestrów umów. Było o mnie kilka tygodni temu na głównej znalezisko ( http://qichouchou.com/link/2544357/wykopowicz-walczy-o-jawnosc-publicznych-wydatkow/ ).

  Minister Środowiska zarządził publikacje #rejestrumow ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

  Ministerstwo Środowiska pozytywnie odnosi się do sugestii stworzenia rejestru zawartych umów cywilnoprawnych (w tym o dzieło i zleceń z osobami fizycznymi) i zamieszczenia go na BIP. Rejestr taki z pewnością poprawi transparentność działań administracji publicznej i będzie dużym ułatwieniem dla obywateli poszukujących informacji, jak i dla samej administracji, która w coraz większym stopniu jest obciążona wnioskami o udostępnianie tego rodzaju informacji publicznych. W związku z powyższym podjęte zostaną działania w celu utworzenia rejestru umów i procedury zapewniającej jego bieżącą aktualizacje. (pismo Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2015 roku)

  Premier uważa, że wniosek jest bardzo interesujący i prawi mi komplementy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Zgłoszony przez Pana wniosek jest bardzo interesujący i wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie społeczne na zwiększanie jawności działań organów administracji publicznej. Jednocześnie chciałabym zauważyć, że niniejsze wystąpienie świadczy niewątpliwie o Pańskim zaangażowaniu i darze wnikliwego obserwowania życia społecznego, gospodarczego i politycznego Kraju.
  Pani Premier przywiązuje dużą wagę do takich sygnałów społecznych, dają one bowiem istotny obraz aktualnej rzeczywistości i rzetelnie informują nastrojach i oczekiwaniach społecznych. (pismo Premier z dnia 27 maja 2015 roku)


  Natomiast Sieć Obywatelska wniosła skargę kasacyjną od mojego wyroku WSA Warszawa dot. rejestru umów. Moi bohaterowie.

  Kopia dokumentów jest dostępna na http://ochrona.jawne.info.pl/2015/06/05/sad-pod-sad-a-rada-ministrow-opowiada-sie-za-rejestrem-umow/ .

  @Fundacja_Stanczyka kiedy rejestr umów w krakowskich spółkach?

  Z poważaniem,

  #informacjapubliczna #prawo
  pokaż całość

 •  

  To rozpoczynam działania z #sejm. Chce pozyskać #rejestrumow jako #informacjapubliczna zgodnie z procedurą.

  Na początek zapytam jakie rejestry umów prowadzą, aby nie mogli się wykręcać, że coś nieprecyzyjnie nazwałem, więc czegoś nie zrozumieli.

 •  

  @Pstek: Mam, mam go! Rejestr umów i innych zobowiązań z Urzędu Miejskiego #wroclaw.

  Pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłem 2 miesiące temu. Kilkakrotnie na mirko o tym pisałem. Teraz dostałem wyciąg z niego za 1,5 roku w formie jaką wybrałem.

  Dostępne na http://ochrona.jawne.info.pl/magazyn-danych/2014/UM-Wroclaw/ .

  To jednak nie wszystko ( ͡º ͜ʖ͡º) Przesłane zestawienie nie zawiera kontrahentów itp. Uważam, że prowadzone są jeszcze co najmniej 2 rejestry umów w urzędzie. Mam na to szczątkowe dokumenty. Ale o to spotkamy się w sądzie jak znajdę na to 100zł (zwrotne koszty sądowe).

  #wygryw #informacjapubliczna #prawo #rejestrumow
  pokaż całość

  •  

   @cameel_: Spójrz na link http://ochrona.jawne.info.pl/magazyn-danych/2014/UM-Wroclaw/ . Na obrazku jest dokument, że jest jeszcze jeden rejestr, który będzie wygodniejszy w lekturze.

   Ale faktycznie źle to sformatowałem.

   +: Dzakus
  •  

   @adam-dobrawy: Wow o.O

   Dokładniej co chcesz teraz osiągnąć? Znaleźć tą dziewczynę co mi o tym opowiadała czy tą fakturę :D?

   Szacunek za chcenie się w użeraniu z nimi i znanie prawa :) ja już całkowicie zapomniałem że w ogóle pisałem z kimś o tym.

   Jeśli cię to interesuję, to na przestrzale ostatnich kilku miesięcy rozmawiałem z jakimś policjantem, który opowiadał mi o przetargu na czytniki/terminale które kosztowały za jeden 8000zł(?) albo 18 000zł (jestem po wakacjach i nie bardzo pamiętam) ogólnie bateria pada trzy razy na jedną służbę, stan czytnika kiepski, tnie się co chwile i zawiesza itd również we Wrocławiu.

   Pozdrawiam i gratuluję wytrwałości i chęci :)
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (1)

 •  

  Między innymi dla Was wykopowicze i #rozowepaski - a na pewno z myślą m. in. o Was - złożyłem właśnie kolejną skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tym razem padło na Ministra Gospodarki, który odmówił udostępnienia rejestru umów. #rejestrumow mogą służy także Wam, choćby w przypadku śledztw różnego rodzaju (dox itd.) lub w życiu codziennym, aby ustalić kto odpowiada za dany wycinek usługi publicznej np. kontrolę biletów, dziurę w świeżo wyremontowanej drodze. To także budowanie naszej przyszłości. Jeśli teraz zadbamy o to, aby wydatki były jawne, to większa szansa że w przyszłości nie będziemy narzekali na brak pracy spowodowany tym, że nie mamy znajomości. Jawność zwiększa bowiem równość dostępu do pracy, możliwości wykonywania zleceń czy usług.

  http://ochrona.jawne.info.pl/2014/07/23/ministerstwie-gospodarki-przetworzona-kropka/ #informacjapubliczna #prawo
  pokaż całość

  +: z.....g, maniac777 +21 innych
 •  

  Wystąpiłem w trybie wniosku z art. 241 KPA o publikacje w trybie ustawa o dostępie do #informacjapubliczna o publikacje #rejestrumow do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bo mam plan, aby z pomocą #prawo w każdym ministerstwie sprawdzić czy rejestr istnieje, dostać wyciąg z tego rejestru, a następnie zaapelować o publikacje ostatecznie doprowadzając do ich publikacji.

  Nadesłane odpowiedzi na apel to szczyt robienia z obywatela idioty.

  Oba wnioski zasadniczo tożsamej treści-MSW (http://www.scribd.com/doc/234515211/?secret_password=RuZWTnmM0YxaUEwAOlDu ) i MŚ( http://www.scribd.com/doc/234515216/?secret_password=HaE2yp4kG2uhdaMfhqp5 ).

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ( http://www.scribd.com/doc/234514337/?secret_password=fYF7YaCCZV3yvaaBdWtG ) informuje mnie, że wielką i niemożliwą do pokonania trudnością jest udostępnienie rejestru w BIP, bo trzeba usunąć dane chronione (wystarczy odpowiednio zaznaczać przy rejestrowaniu umowy). Jednocześnie już raz mi udostępniło bez problemu i obiecują, że udostępnią bez problemu kolejny raz. O co chodzi? Ograniczenia jawności są takie same na wniosek jak w publikacji w BIP. Jestem dla nich kimś tak ważnym, że dla mnie zrobią, a dla mojej siostry i innych wykopowiczów, którzy przeczytaliby to w BIP nie?
  Ministerstwo Środowiska (http://www.scribd.com/doc/234514359/?secret_password=RkBbjdKSmolTLwNsrIGy), które również już raz mi udostępniło rejestr umów próbuje mnie przegadać. Wielki wywód prawny o niczym. Na temat wniosku tylko ostatni akapit.
  pokaż całość

 •  

  @adam-dobrawy: Pisałem o wydobywaniu rejestru umów z ratusza w #wroclaw pod wpływem jakiegoś komentarzu na wykopie. Sprawa się rozwinęła. Przepraszam, że nie zawiadamiałem mirków na bieżąco.

  Dla niewtajemniczonych wstęp...Chciałbym, aby każdy miał dostęp do informacji o niemal każdym wydatku z środków publicznych w formatach danych umożliwiających maszynowe przetwarzanie, porównywanie wzajemne itd. W tym celu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do #informacjapubliczna staram się o upublicznianie #rejestrumow . Urząd w Wrocławiu kręci.

  Złożyłem wezwanie ( http://www.scribd.com/doc/234382381/?secret_password=XmquNqUV6k5rljS2mQrT ), gdzie zaznaczyłem, że "Słusznie przyjęto, że pod pojęciem rejestru umów należy rozumieć także właściwy moduł finansowo-księgowy systemu SAP gromadzący dane m.in. o umowach.".

  Dostałem odpowiedź, że pytania dotyczące rejestru umów "nie dotyczą" UM Wrocław ( http://www.scribd.com/doc/234382640/?secret_password=u4dyActLfAAHoemfepLS ). Nie rozumieją o co mi chodzi? ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  Zmieniłem wszystkie wystąpienia "Rejestr Umów" na "Centralny Rejestr Zobowiązań" i zapytałem ponownie ( http://www.scribd.com/doc/234382800/?secret_password=GW2gdxryepkdIUsT7KrZ ).

  Zawiadomiono o przedłużeniu odpowiedzi do 9 czerwca 2014 roku przez konieczność pozyskania danych od jednostki organizacyjnej ( http://www.scribd.com/doc/234384131/?secret_password=B5zzKjqYOiwme15io9Yx ).

  9 czerwca dostałem odpowiedź z garścią dokumentów. Dowiedziałem się, że możliwe jest sporządzanie zestawień w formacie m. in. ods i html. Dowiedziałem się także jakie dane są gromadzone.
  10-odpowiedz-email.pdf http://www.scribd.com/doc/234385151/?secret_password=LZYfrG2wPYeWiqKGZuyy
  Odp. z 05 06 2014 ...-anon.pdf http://www.scribd.com/doc/234384930/?secret_password=0rzsMpHvgqrDyrF5zlc6
  Faktury - SAP etap 3.pdf http://www.scribd.com/doc/234384923/?secret_password=zBJxh7anw2gwRwOeXO1P
  Prototokol odbioru - Etap3.pdf http://www.scribd.com/doc/234385011/?secret_password=28oVRLDBLRWEibmTSl1i
  Wymogi - CRZ.pdf http://www.scribd.com/doc/234385017/?secret_password=0BjtJmsR5qLIYMQbtwlV
  ZP-PO-10-2005-WI-kopia.pdf http://www.scribd.com/doc/234385025/?secret_password=H3QYqWozXuqu7LR9jhF3

  10 czerwca złożyłem wniosek o zestawienie i garść dokumentów ( http://www.scribd.com/doc/234385263/?secret_password=ZQ9RdrLaI9LP8gouJH63 ). Spytałem trochę szerzej, bo już planuje się zająć rejestrami wydatków, a tak pięknie się chwalą, że mają wszystkie wydatki rejestrowane i starają, abym czasem nie mylił tego z zwykłym rejestrem umów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  18 czerwca dostałem pismo o przekazaniu wniosku w zakresie udostępnienia umowy ( http://www.scribd.com/doc/234385764/?secret_password=8kD7VZXrtKIeHpwBzbhz ). Tego samego dnia dostałem informacje o przedłużeniu załatwienia sprawy do dnia 10 sierpnia 2014 roku. Jest to maksymalny termin na jaki mogą przedłużyć załatwienie wniosku. Wpisane do kalendarza. Jako powód wskazano konieczność usunięcia danych prawnie chronionych, co mnie zaniepokoiło, więc od razu z komórki wyraziłem protest ( http://www.scribd.com/doc/234386692/?secret_password=FrT6W338b3d6eI0wdiO4 ):

  Nie akceptuje anonimizacji imion i nazwisk kontrahentów. Jeżeli uważają Państwo, że trzeba je zasłonić to można od razu wydać decyzję i przesłać stosownie do art. 39[1] k.p.a za pośrednictwem ePUAP ({...}).

  Po co informacje o umowach, skoro istota ich, czyli dane z kim zawarte mają być zasłonięte? Tylko niepotrzebny i nie znajdujący uzasadnienia prawnego trud, ale potem można publicznie płakać nad ilością wniosków i praca nad przygotowaniem odpowiedzi, aby impregnować się na suwerena.

  Z wyrazami szacunku,
  {...}

  23 czerwca dostałem odpowiedź na mój protest:

  Dzień dobry,
  w odpowiedzi na poniższy wniosek wyjaśniam, że anonimizacja nie dotyczy imion i nazwisk kontrahentów, lecz nr PESEL, adresów zamieszkania i ewentualnie innych danych chronionych prawem.

  Pozdrawiam
  -------------------------
  Barbara Szałęga
  Wydział Finansowy
  Dział Umów i Rejestracji Zobowiązań
  Sukiennice 10, pok. 307
  tel - 88-24

  Tu się skontaktował ze mną dziennikarz, bo mój znajomy podał mu mój numer.

  3 lipca 2014 roku dostałem pismo ( http://www.scribd.com/doc/234387069/?secret_password=QUdYKg6XXL7DSNYD0AQK ), że oni jednak nie mogą mi udostępnić tego w formie HTML, bo tylko PDF nieedyowalny, a poza tym danych z komórek organizacyjnych Nie wiem o co im chodzi. O brak edycji? PDF też można edytować. A jeżeli jestem osobą niewidomą? Wcześniej pisali, że można w HTML. Wcześniej pozyskali z jednostki organizacyjnej dokumenty.

  No to "drobny" protest:

  Szanowna Pani Magdalena Komers,

  Nie akceptuje Państwa stanowiska. Podtrzymuje w całości mój wniosek w zakresie określonym pismem z dnia 10 czerwca 2014 roku.

  Udostępnienie informacji publicznej jest czynnością materialno-techniczną i następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie ze względów na brak środków technicznych, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

  Nie ma wśród przesłanek umożliwiających odstąpienie od formy i sposobu określonej w wniosku jakieś urojonej konieczności ochrony przed edycją. Nawiasem mówiąc pliki PDF są podatne również na edycje, podobnie forma papierowa bez hologramu lub podpisu na każdej stronie. Jeżeli chcą Państwo skutecznie zabezpieczyć dane to można udostępnić dane w formie plik HTML, a plik ten uwierzytelnić za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (por. 33 par. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego), bo to pozwoli osiągnąć zamierzony cel i nie naruszy dyspozycji art. 14 u.d.i.p., niemniej nie będzie mieć żadnej podstawy prawnej.

  Wystąpienie pełnej zgodności technicznej do wyeksportowania tych danych w formie HTML, a także RTF i XLS potwierdziła Pani w piśmie z dnia 5 czerwca 2014 roku znak WFN.1431.6.2014. Czy wówczas dokonano fałszywego oświadczenia co do okoliczności mających istotne dla sprawy?

  Skoro ustawodawca przyznał wnioskodawcy uprawnienie do wskazania formy w jakiej ma nastąpić udostępnienie informacji, a także określenie zakresu, w jakim ma nastąpić udostępnienie, to organ winien to uprawnienie respektować. W przeciwnym bowiem razie naraża się na zarzut bezczynności (zob.wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku - sygn. akt. II SAB/Wa 19/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku - sygn. akt. II SAB/Wa 20/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 listopada 2013 roku - sygn. akt. II SAB/Kr 162/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2014 roku - sygn. akt. II SAB/Gd 272/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 05 marca 2014 roku - sygn. akt. II SAB/Gd 262/13). Innymi słowy, nie jest możliwe narzucenie stronie formy realizacji jej prawa do informacji publicznej, gdyż to ona powinna wskazać formę jej udostępnienia (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 07 lipca 2010 roku - sygn. akt. II SA/Wa 620/10)

  Także nie akceptuje Państwa stanowiska, że nie ma możliwości udostępnienia innej informacji publicznej, o której zwracam się w wniosku, ze względu na to, że zostały one przekazane do komórek organizacyjnych - jak domyślam się - tut. urzędu. Ja wniosek kieruje do podmiotu i oczekuje od podmiotu. Nie interesuje mnie Państwa wewnętrzna organizacja i to na którym biurku przedmiotowe dokumenty się aktualnie znajdują. To nie moja sprawa. Stosownie do art. 4 ust. 1 u.d.i.p. obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty zobowiązane będące w posiadaniu informacji publicznej, a ustawa nie określa, że to wnioskodawca winien wniosek skierować do odpowiedniej komórki, gdyż wystarczy skierowanie go do odpowiedniego podmiotu. Potwierdza to stanowiska także Zarządzenie nr 900/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2007 r. ze zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia potwierdza to stanowisko. Ostatecznie zawsze odpowiedzialność ponosi Prezydent jednoosobowo.

  Pan Krzysztof Woda zdołał zebrać stosowne dokumenty na potrzeby udzielenia odpowiedzi na mój poprzedni wniosek, pomimo tego że jak wskazuje pismo z dnia 22.05.2014 roku znak WFN.1431.6.2014 wymagało to "aż" uzyskania określonych informacji od odpowiednich komórek organizacyjnych. Czy wówczas wniosek załatwiono w sposób wykraczający poza uprawnienia?

  Wyraźnie zniecierpliwiony,
  {...}

  Temat rejestru umów pojawił się w prasie. Urzędnicy zdecydowali, że mieszkańcy nie mają takiej potrzeby jak wiedzieć na co wydawane są publiczne pieniądze ( http://www.facebook.com/PublicznyRejestrUmow/posts/1444626955804709 ). Po co im ta demokracja i prawo do informacji?

  No cóż, czekam do 10 sierpnia i wysyłam skargę na bezczynność w sprawie wniosku z dnia 10 czerwca 2014 roku. Kolejne 100zł zamrożone w imię demokracji.

  To nie koniec. Dowiedziałem się, że istnieje centralna ewidencja umów zleceń i o dzieło. Mam na to zarządzenie, które było wielokrotnie zmieniane:
  EW-01zarzK372011.pdf http://www.scribd.com/doc/234387719/?secret_password=76wSHMY2c6wh8G1zHdGa
  EW-02zarzK422011.pdf http://www.scribd.com/doc/234387726/?secret_password=ddQUuNsRe5sJr4yJCvI7
  EW-03zarzK452011.pdf http://www.scribd.com/doc/234387730/?secret_password=nzlMzffabmsgtc6ToZFO
  EW-04zarzK142012.pdf http://www.scribd.com/doc/234387738/?secret_password=GHgL2KgmU6OujOAel3fM
  EW-05zarzK162012.pdf http://www.scribd.com/doc/234387742/?secret_password=ba4ImVSFMfNh7MX1CcNd
  EW-06zarzK32013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387746/?secret_password=8R4ZnVUBkHQ3dI6Rf1dv
  EW-07zarzK112013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387747/?secret_password=KFs2G0lokNV9h0HQe1KS
  EW-08zarzK132013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387749/?secret_password=3Gt9SLLYL3S2vVR6FvaV
  EW-09zarzK222013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387754/?secret_password=yl85b4zZ8agLV9rQJ9jD
  EW-10zarzK232013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387760/?secret_password=ENzQzCcglVkFL5AyGjLE
  EW-11zarzK272013.pdf http://www.scribd.com/doc/234387771/?secret_password=r86OMCffetxvZxn1it0b
  EW-12zarzK52014.pdf http://www.scribd.com/doc/234387774/?secret_password=4g6IgmYwK7dMwf19cYtP

  Aby wykluczyć możliwość tego, że źle ja nieprecyzyjnie napisałem (ewentualnie oceniałaby to sąd) złożyłem nowy, konkretny wniosek (http://www.scribd.com/doc/234387972/?secret_password=PUXczSyVTL9UdCkH9haV). Czy tym razem także zatają przede mną centralną ewidencje umów zleceń i o dzieło? Jeżeli tak to będzie fajny temat dla mediów i grzania tego tematu w nich. ( ͡º ͜ʖ͡º) Ja mam czas...
  Pierwsze pytanie z nowego wniosku to:

  Jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe / centralne ewidencje zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków / umów zleceń i umów o dzieło funkcjonują?
  Jeżeli tutaj także pominą tę ewidencję to będę miał prosto w sądzie administracyjnym, a sprawa będzie podobna do wygranej przeze mnie sprawy z Ministrem Zdrowia ( http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6055D6B35F ).
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów